Sleutel Facilitation Mindsets

 

Klik op onderstaande link om deze pagina als pdf te downloaden.

 

Test Facilitation Mindsets sleutel

 

DIAGNOSE

 

Welke Facilitation Mindsets typeren jou? Op basis van jouw keuzen vind je hieronder een antwoord.

 

 

  1. Neem hieronder de door jou ingevulde antwoorden over (door A of B te omcirkelen).

 

 

  Richting geven Progressie boeken Energie mobiliseren Ondersteuning bieden  
1 A     B  
2 B A      
3   B A    
4     B A  
5   A   B  
6 B   A    
7 A     B  
8   B A    
9     A B  
10 B A      
11 A   B    
12   B   A  
13 A     B  
14 A B      
15   A B    
16     B A  
17   A   B  
18 B   A    
           
Totaal          

 

 

 

 

 

  1. Tel per kolom het aantal omcirkelde antwoorden op. Vul dit in de onderste rij van de tabel in. Scores kunnen variëren tussen 0 en 9.

 

 

 

 

Toelichting

 

Scores van 6 – 9 zijn ‘hoog’: hierin ligt jouw comfort, jouw kracht. Hoe hoger de score, des te meer is dit ook jouw automatisme. Wellicht schiet je er soms iets te veel in door!?

 

Scores van 0 – 3 zijn ‘laag’: wellicht ligt hier een blinde vlek van je? Hoe dan ook; deze mindset zit minder in jouw denken en handelen als facilitator! Ontwikkelpuntje?

 

Alleen gemiddelde scores? Hoe gelijkmatiger de scoreverdeling, des te meer is jouw mindset afhankelijk van de situatie / fase in de bijeenkomst; je schakelt situationeel. Óf je hebt nu eenmaal geen uitgesproken voorkeuren; dat kan het ook betekenen.