Facilitation Mindsets

 

Klik op onderstaande link om deze pagina als pdf te downloaden.

 

Test Facilitation Mindsets test

 

Test 

 

Hieronder worden 18 paren van beweringen weergegeven. Ieder paar heeft betrekking op ‘Facilitation Mindsets’ in groepsbijeenkomsten (denk aan trainingen, workshops, werkconferenties, brainstorms, besluitvormingssessies, ‘live’ én on-line).

 

Omcirkel van ieder paar welke bewering het meest op jou van toepassing is (A of B). Ook als beide beweringen niet typerend zijn voor je, of beide juist wel: kies de bewering die gevoelsmatig het meest bij jou aansluit.

 

 

1

A

Ik zet graag uiteen waar het in mijn visie naartoe gaat.

 

B

Deelnemers kunnen bij mij terecht met hun vragen, zorgen en onzekerheden.

 

2

A

Ik help graag om zaken praktisch te maken; snel kleine stapjes te kunnen zetten.

 

B

Ik houd graag zicht op achterliggend doel en op de stappen om daar te komen.

 

3

A

Ik help graag om mensen bij elkaar te brengen, ze te prikkelen en uit te dagen.

 

B

Ik help graag doelen en plannen te vertalen in concrete acties en resultaten.

 

4

A

Ik zorg dat er geleerd wordt van reflectie en feedback.

 

B

Ik breng graag veiligheid en energie in de bijeenkomst.

 

5

A

Ik zorg er graag voor dat er zichtbaar voortgang wordt geboekt.

 

B

Door het gewenste gedrag te tonen, probeer ik bewust een rolmodel te zijn.

 

6

A

Ik zorg voor ruimte voor dialoog en gezamenlijke betekenisgeving.

 

B

Ik zorg ervoor dat duidelijk wordt wat we om welke redenen nastreven.

 

7

A

Ik deel graag mijn beelden van een lonkend perspectief.

 

B

Ik sta graag klaar om deelnemers een stap verder te helpen.

 

8

A

Ik daag deelnemers uit om ideeën en aannames met andere ogen te bekijken.

 

B

Ik ga pragmatisch en oplossingsgericht te werk om vorderingen te blijven maken.

 

 

9

A

Ik help deelnemers vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar de opgave.

 

B

Ik voel heel goed aan waar de deelnemers bij hun vraagstuk tegenaan lopen.

 

10

A

Ik help graag om haalbare doelen en duidelijke mijlpalen te formuleren.

 

B

Ik help deelnemers graag om een strategische bril op te zetten.

 

11

A

Mijn toegevoegde waarde zit in hoe ik in de bijeenkomst de grote lijnen bewaak.

 

B

Mijn toegevoegde waarde zit in hoe ik deelnemers weet te enthousiasmeren.

 

12

A

Mijn toegevoegde waarde zit in hoe ik deelnemers met aandacht en zorg bij sta in hun leerproces.

 

B

Mijn toegevoegde waarde zit in hoe ik deelnemers stapje voor stapje dichter bij hun doel breng.

 

13

A

Ik focus me graag op de stip op de horizon waar we ons allen op kunnen richten.

 

B

Ik zet me graag in om mensen te begeleiden in hun leren, juist ook in hun worstelingen en moeilijkere momenten.

 

14

A

Ik werk graag de overkoepelende doelstelling uit in logische lijnen en doordachte plannen.

 

B

Ik hak graag de uitdaging op in overzichtelijke stukjes, om ze vervolgens 1 voor 1 aan te pakken.

 

15

A

Ik regel en coördineer zodat deelnemers praktische en bruikbare bijdragen kunnen leveren.

 

B

Ik leg verbindingen tussen mensen om te investeren in een gevoel van gemeenschapszin.

 

16

A

Ik help deelnemers om spanningen en lastige emoties te verdragen en uiten.

 

B

Ik nodig en daag deelnemers uit actief te participeren en hun stem te laten horen.

 

17

A

Ik vind het belangrijk dat het leerproces beheerst en stapsgewijs verloopt.

 

B

Ik vind het belangrijk dat de deelnemers zich welkom en op hun gemak voelen.

 

18

A

Ik doe mijn best om innovatief en vernieuwend denken aan te wakkeren.

 

B

Ik kan goed het waarom en waartoe van de bijeenkomst uitleggen.