Rol van dr. Pollock

U bent dr. P.W. Pollock, chemisch bio-ingenieur in dienst van een farmaceutisch bedrijf. Krachtens een con­tract met de regering, doet uw bedrijf research op het gebied van biologische oorlogvoering.

Kort geleden werden enkele experimentele zenuwgasbommen uit de tweede wereldoor­log verplaatst van het vasteland van de VS naar een klein eiland dichtbij de kust. Tijdens het transport zijn twee van de bommen gaan lekken met gevolg dat het gas binnen de komende twee weken uit de bomkamers zal zijn ontsnapt.

Er bestaat geen methode om te verhinderen dat het gas in de atmosfeer komt en vervolgens naar andere eilanden, en mogelijk de kuststreek, uitwaaiert. Als dit gebeurt is zullen naar schatting enkele duizenden mensen ernstige hersenbeschadigingen oplopen of zelfs direct overlij­den.

U heeft een synthetische stof ontwikkeld waarmee zenuwgas geneutraliseerd kan worden. Deze stof moet onder hoge druk, volstrekt gelijkmatig over een specifieke tijdsperiode in de bomkamers geïnjecteerd worden voordat het gas eruit ont­snapt.

De stof wordt gemaakt uit een chemisch middel, dat afkomstig is van het blad van de extreem zeldzame Rode Lituxus Oratus plant, naaste familie van de meer voorkomende Groen-gele Lituxus Oratus plant, waarover uw bedrijf momenteel niet beschikt. En waarvan bekend is dat deze op de internationale markt door de desastreuze oogst van dit jaar bijna niet te verkrijgen is.

Er is u ter ore gekomen dat een zekere Carlito Maldonado Soto, een nogal beruchte plantenexporteur uit Colombia, in het bezit is van de allerlaatste 2.000 Rode Lituxus Oratus planten. Indien uw bedrijf de hand op deze partij zou kunnen leggen, zou zij in staat zijn voldoende synthetische stof te produceren om het zenuwgas te neutraliseren.

U weet dat ook dr. J.W. Jackson op zoek is naar Rode Lituxus Oratus planten en dat deze eveneens op de hoogte van de heer Maldonado Soto en diens 2.000 planten. Dr. Jackson werkt voor een bedrijf dat een grote concurrent is van het uwe.

Uw bedrijf en dat van dr. Jackson zijn al jaren in felle processen verwikkeld wegens industriële spionage en schending van patentrechten.

De regering heeft de hulp ingeroepen van uw bedrijf. Uw bedrijf heeft u geïnstrueerd om contact met de heer Maldonado Soto op te nemen en hem maximaal € 1.250.000 te betalen voor diens 2.000 planten. U heeft besloten om, voordat u Maldonado Soto gaat benaderen, contact op te nemen met dr. Jackson.

Er is een video-conference ingepland.