Mensen helpen veranderen. Dat is misschien ook wel jouw 2e beroep.

Of je nu een leider bent, adviseur, projectleider, coach, trainer, docent, begeleider etc., in deze veranderlijke tijden ben jij ook veranderaar. Niet alleen heb je jezelf, jouw eigen denken en handelen voortdurend te plooien om slim te anticiperen op wat de wereld van je vraagt. Ook heb je anderen mee te nemen om samen meer voor elkaar te krijgen dan alleen.

In een wereld waar managementlagen langzaam lijken te verdwijnen, en waar allerlei vormen van zelforganiseren steeds vanzelfsprekender worden, ligt er meer en meer een rol voor jou om ook de anderen om jou heen te helpen veranderen. En samen uitdagende doelen te realiseren.

Maar hoe doe jij dat?

En waar ligt jouw kracht als het gaat om het helpen veranderen? En waar heb je misschien nog een ‘blinde vlek’ of een ontwikkelpunt?

Je ontdekt het in onderstaande korte eTest.

Succes ermee!

eTest Veranderrollen

Op een laptop of vaste pc is deze eTest Veranderrollen het duidelijkst te zien

(al werkt ie ook op tablet en smartphone).

Toelichting

Rolscore van 7 – 9 punten

Dit is een ‘hoge’ score: en dus duidelijk een voorkeursrol van je. Hoe hoger je hier scoort, des te meer je je de vraag kunt stellen of je soms niet te eenzijdig bezig bent als veranderaar.

En ook: schiet je niet te vaak door in deze rol?

Een veel voorkomende valkuil is dat je er (op een onbewust niveau) van overtuigd bent dat jouw voorkeursrol het meest waardevol, relevant en toepasbaar is, en dat je steeds alleen die soorten van verandervragen signaleert waarbij het denken en handelen vanuit deze rol dé geëigende aanpak is (ook wel ‘pigeon holing’ genoemd: met je hamer in de hand overal spijkers tegenkomen). In hoeverre vind jij overal je eigen gelijk bevestigd?

Als je deze veranderrol te pas en te onpas inzet (en er vervolgens in doorschiet, als bijvoorbeeld de resultaten bij de verwachtingen achterblijven en de druk op jou toeneemt) loop je het risico dat een hardnekkige, onproductieve vicieuze cirkel kan gaan ontstaan. Je hebt ook de andere veranderrollen nodig in jouw repertoire!

Rolscore van 4 – 6 punten

Een ‘gemiddelde’ score: deze rol pas je toe als de situatie daar om vraagt. Jij snapt dat deze rol waarde heeft in het proces van veranderen. En je kunt er bewust voor kiezen om het denken en handelen van deze veranderrol in te brengen om anderen weer een stap verder te helpen.

Hoe meer van deze ‘gemiddelde’ scores, hoe meer het geldt dat jij situationeel de verschillende rollen inzet: dat je kijkt naar wat er in welke fase, in welke context en bij welke mensen nodig is en daar jouw denken en doen op afstemt. Een breed repertoire heb je, bij veel van deze gemiddelde scores, en een aanzienlijke wendbaarheid!

Rolscore van 1 – 3 punten

Dit is een ‘lage’ score: deze rol pas je duidelijk minder toe. En hoe lager je hierop scoort, des te meer kun je je afvragen of dit nu wel zo heel bewust is, of dat het misschien wel je ‘blinde vlek’ is. Het zit in dat geval gewoon nog niet in jouw denken, niet in jouw repertoire.
Hoe dan ook: er zullen (momenten in de) veranderingen zijn waarin juist deze rol ook toegevoegde waarde heeft; nodig is. En daar maak je bij zo’n lage score geen gebruik van. Een ontwikkelpunt dus!

Reflectie

1. Alle vier de rollen hebben waarde, afhankelijk van:

  • de betrokken mensen (persoonlijkheidskenmerken, achtergrond/ervaring en ontwikkelingsniveau);
  • de aard van de (verander)vraag, én;
  • de situatie (kenmerken van de sociale context en de fysieke omgeving).

2. Dé uitdaging van iedere veranderprofessional is om:

  • een breed interventierepertoire te ontwikkelen, in combinatie met;
  • de scherpzinnigheid om waar te nemen wat er wanneer nodig is;
  • de lenigheid om te kunnen schakelen tussen de verschillende rollen, én;
  • in het moment de juiste ‘staat van zijn’ merkbaar te kunnen dóórleven en vóórleven.

De truc zit ‘m erin dat naarmate je meer en meer zicht krijgt op het (psychologische) proces van veranderen, je beter leert aansluiten bij wat er op welk moment en in welke situatie nodig is om de optimale beweging te brengen.

Dit vraagt een dieper en doorleefd begrip van de broncode van diepgaande verandering.

Onze eigen ervaring alleen is helaas nog niet wat het verschil maakt; we hebben allemaal voldoende in ons verleden willen en moeten veranderen. En toch is dit gegeven helaas nog geen garantie voor toekomstig succes.

We komen lang niet altijd tot wat we wensen (of in ieder geval: nog lang niet zo vloeiend of moeiteloos als we zouden willen).

En we hebben kennelijk een fundamenteler inzicht nodig in de wetmatigheden en terugkerende, vaak taaie dynamieken van diepgaand veranderen. Om zelf leniger te veranderen. Vóór te gaan in de verandering. En anderen vervolgens in hun verandering te ondersteunen.

  • Hoe goed ben jij al in staat om lenig op de dynamieken in het veranderen te anticiperen?
  • In hoeverre ben jij al in staat om nieuwe beweging te brengen?
  • In welke opzichten kun jij als veranderaar nog verder groeien?

 

Mocht je helemaal tot hier hebben gelezen: dan ben jij buitengewoon geïnteresseerd in veranderen!

Misschien is onze Leergang Deep Change dan wel iets voor jou!? Onze opleiding, die volledig is toegespitst op het vergroten van jouw vermogen in het veranderen, van jezelf én anderen.

 

Interessant, doe mij direct ook maar de brochure!

Share This