Wat doen we precies?

 

Wij helpen organisaties zoals de uwe met met krachtige impulsen op Leadership, Teaming en/of Change.

Of het nu de hele organisatie is, directie of MT, team of individu: wij dragen op ieder niveau bij aan de gedragsverandering die gewenst en noodzakelijk is. En bouwen aan het sociale weefsel van uw organisatie.

We helpen niet alleen veranderen ‘van boven naar beneden’ én ‘van beneden naar boven’: wij helpen juist ook om uw gewenste veranderingen ‘horizontaal viraal’ te laten gaan.

Dit doen we onder meer door:

Adviseren

Onze cliënten vragen ons onder meer te adviseren en te challengen op de volgende gebieden:

 • leiderschapsontwikkeling
 • samensturing, zelfsturing en zelforganisatie
 • teamontwikkeling en -conflicten
 • (cross functionele) samenwerking
 • vormgeven aan veranderprocessen
 • cultuurverandering

Verwacht van ons geen dikke rapporten met diepgravende analyses, maar wél oprechte, integere scherpte: wij geven terug wat we waarnemen én ervaren. Zitten u heel dicht op de huid; met de zuivere intentie om uw organisatie van dienst te zijn en duurzaam te helpen ontwikkelen. 

 

Faciliteren

Het faciliteren van allerlei groepsprocessen is een rode draad in de mogelijke interventies die wij in ontwikkel- en verandertrajecten inzetten. Ook treden wij op als procesbegeleider bij eenmalige bijeenkomsten.

Onder andere leiden en begeleiden wij:

 • Visie/strategie sessies
 • Teambuilding en -coachingsessies
 • Werkconferenties
 • Creatieve brainstormsessies
 • Heidagen
 • Outdoor sessies
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Evenementen

We leveren onalledaagse, op maat gesneden ervaringen die vaste routines en patronen doorbreken, en die leiden tot bijzondere resultaten, voorziene én onvoorziene verbeteringen.

 

Trainen & opleiden

Trainingen en opleidingen ontwikkelen wij doorgaans op basis van een specifieke klantvraag op maat. Wij hebben ruime ervaring met het creëren van impactvolle leertrajecten van groot tot klein. Van tweedaagse training tot uitgebreide leergangen; wij zijn specialist in het ontwikkelen van aansprekende, activerende en indringende programma’s. En in het realiseren van unieke en gedenkwaardige leerervaringen.

Onderscheidend in onze trainingen is onze ervaringsgerichte manier van leren en werken, ons sterktegerichte perspectief (het glas is halfvol) en onze ‘systemische’ kijk (gedragsverandering zien in de context). We weten mensen te raken, hun kracht en energie te mobiliseren en hen in beweging te brengen. Beweging waar ze in geloven.

Meedoen aan onze Leergang Deep Change kan zowel als individuele leider of professional via open inschrijving, als In Company met uw hele team (met als bijvangst intensieve teambuilding).

Onze Training Trusted Advisor verzorgen wij voor teams van professionals waarvoor (strategisch) adviseren hun 1e of 2e beroep is (In Company). Hierin dragen wij de essenties van onze ervaring met procesadviseren over in een veelzijdig en indringend tweedaags programma.

Verder hebben wij jarenlange ervaring met het verzorgen van uiterst interactieve trainingen en opleidingen op het gebied van:

 • Leidinggeven aan verandering
 • Vaardig Onderhandelen
 • Effectief Beïnvloeden
 • Adviserend verkopen
 • Resultaatgericht coachen
 • Train-de-trainer  
Coachen

Coachen staat in het teken van het verdiepen van zelfinzicht, het in balans brengen van persoonlijke drijfveren met organisatiewaarden en het vergroten van keuzemogelijkheden. We geven geen waardeoordeel. Wij stimuleren u zelf het stuur van uw eigen ontwikkeling in handen te nemen. We werken op zowel gedrags- en vaardighedenniveau als op het niveau van overtuigingen, identiteit en zingeving.

PIO, Partner In Ontwikkeling coacht teams en individuen vanuit een sociaal psychologisch en ‘systemisch’ perspectief. Dit wil zeggen dat we knelpunten én ontwikkelkansen steeds zien in relatie tot de (werk)omgeving. Denken en handelen staan niet op zich, maar interacteren altijd met die sociale omgeving. Gedrag in organisaties wordt nu eenmaal sterk beïnvloed door robuuste psychologische, systemische wetmatigheden. En die moet je kennen om er iets mee te kunnen. Systeemdenken is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van onze coaching.

Wij coachen onder meer ten aanzien van thema’s als: leiderschapsdilemma’s, loopbaanvraagstukken, verbinden van passie en prestatie, (team)conflicten, life coaching.

 

Cultuuronderzoek

In organisaties zijn waarden van grote betekenis. Succesvol functioneren vraagt om een evenwicht dat past bij het werk dat moet gebeuren. Een balans die voor iedere organisatie uniek is. Veel problemen zijn het gevolg van een disbalans. Of van eenzijdig benadrukken en overdrijven van dominante waarden. Zo kan bijvoorbeeld een te eenzijdig prestatiegerichte organisatie (Oranje) overmatig op resultaten sturen en hierdoor de ontwikkelingsaspecten (Geel) of sociale cohesie (Groen) onderbelichten.

Cultuurverandering vraagt om het vinden van een nieuw evenwicht door gericht te sturen en onderbelichte waarden en bijbehorend gedrag te versterken. Voor de cultuurmeting gebruikt PIO, Partner In Ontwikkeling het instrument My Motivation Insights.

Dit instrument is een online test die de unieke combinatie van waarden en drijfveren in kaart brengt van individuele medewerkers, teams, afdelingen of gehele organisaties. Een beter begrip van deze drijfveren helpt organisaties beter te communiceren, de kwaliteiten van mensen beter te benutten en de prestaties van teams te verbeteren.

My Motivation Insights is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Clare W. Graves. En laat u heel snel en simpel inzien dat mensen en organisaties bepaalde specifieke leidende patronen hebben in denken en handelen. Waarom ze doen wat ze doen. En waarom we als het ware soms gevangen zitten in ons eigen denken. Inzicht in onze drijfveren maakt dat we bewuster kunnen kiezen en kunnen sturen in hoe we leiding geven, leiding volgen en hoe we samenwerken. En maakt dat veranderen een geweldig stuk eenvoudiger wordt.

PIO, Partner In Ontwikkeling is gelicenseerd tot het gebruik van My Motivation.
 

Nieuwsgierig hoe nog meer?
Neem contact met ons op om eens vrijblijvend te sparren over de uitdagingen in uw organisatie.

Pio_Logo_Large_Centered

Moving Minds, Shaping Stories

Maaike 06 51072568

Arjan 06 14980891

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook

PIO       VeranderVerhalen       Contact       Disclaimer       Privacy