Leadership. Teaming. Change.

#beatcorona #openspreekuur #luisterendoor

‘Plagen zijn een zaak van iedereen, maar het is moeilijk om in plagen te geloven op het moment dat ze je overvallen’

Albert Camus

De omvang van de Corona-epidemie is nog onbevattelijk. Maar heeft ieders leven nu al op de kop heeft gezet. Ook ons leven. We werken nagenoeg allemaal vanuit huis, mailen en bellen veel met elkaar.

We leven in, zoals het heet, historische tijden. Verwarrende, ingewikkelde tijden.

Waarin wij ook graag als partner en deelgenoot met jullie op lopen. 

Komende periode bieden we daarom iedere dag, tussen 12 – 13 uur een open PIO spreekuur aan.

Als klankbord voor alle thuiswerkende en niet-thuiswerkende leiders, professionals, teams en organisaties in NL die worstelen met Corona-consequenties, verandergedoe en ontwikkelpijn.

Hierin kunnen wij jou:

 • een luisterend oor bieden;
 • concrete suggesties en tips delen voor leadership, teaming & change;
 • meedenken over hoe de spelregels van werken nu moeten/mogen veranderen in dit tijdvak van ontregeld zijn

Onderwerpen waar wij samen kunnen ‘opdenken’ zijn:

 • Virtueel samenwerken, virtueel leidinggeven en virtuele teams. Hoe blijf je effectief en blijft het ook nog een beetje leuk?
 • Thuiswerken – hoe doe je dat, samen met alles wat thuis ook nog moet gebeuren? Hoe blijf je mentaal en fysiek gezond?
 • De organisatie: wat betekent Corona voor jouw organisatie, welke bedreigingen maar misschien ook kansen biedt het en wat kun je doen om te zorgen dat jullie deze crisis te boven komen?
 • Deze ontregelende tijden – wat doet dit met jou en met de mensen om je heen? Hoe ga je om met de informatiestroom en met je eigen zorgen en angsten? Hoe onderscheid je feiten van meningen en hoe blijf je zelf rustig nadenken?
 • Adviesgesprek – welke (organisatie) vragen houden je bezig, waar zou je over willen sparren, welke verandering zou je in gang willen zetten en hoe neem je je mensen daar in mee?
 • Een systemisch gesprek om samen te duiden – wat zet dit virus allemaal in gang in onze wereld?
 • De balans op maken – deze nieuwe werkelijkheid drukt je met de neus op feiten, van wat echt belangrijk is. Het roept misschien ook vragen of over je eigen leven, keuzes die je hebt gemaakt, dingen die je voor lief hebt genomen. Deze tijd vraagt om herbezinning en biedt er je de tijd voor!

Wij bieden ons open spreekuur gratis aan. Natuurlijk. Om ook in deze tijd nog ons steentje bij te dragen. Partner in ontwikkeling te zijn.

Je kunt telefonisch contact opnemen met:

Maaike Bakker, 06 – 510 72 568

Michiel Kochen, 06 – 536 10 151

Nynke Janssen, 06 – 388 29 117

Arjan Lautenbach, 06 – 149 80 891

of via email

#beatcorona  #openspreekuur  #luisterendoor

Geen mens verandert alleen.

We doorlopen in ons leven en werk vele veranderingen, groot en klein.
En zonder dat we het doorhebben, veranderen anderen met ons mee.

Een continue cadans van bewegen en bewogen worden.
Soms naast elkaar, naar elkaar, van elkaar af; altijd op weg naar een volgend iets.

Dat groeien doen we samen. Met aandacht.
Als partner, deelgenoot.

Al 10 jaar, met passie en plezier!

 

Leadership

versterken van leiderschap en samensturing >

Teaming

vergroten van scherpte én vertrouwen in het samenspel >

Change

beweging en energie brengen in taaie veranderprocessen >

Typisch PIO

Voor een snelle indruk van PIO, Partner In Ontwikkeling.
Waartoe PIO?

Groeien, leren en ontwikkelen is essentieel voor duurzaam succes. Dat weten we al lang. Zo zijn we groot geworden, als mens en als organisaties.

Maar in deze tijden van ‘maakbaarheid’ en snel toenemende complexiteit lijken we te zijn vergeten hoe we dat groeiproces samen doen. Hoe we samen leren, samen wendbaar en weerbaar zijn, zonder precies te weten waar het met ons heen gaat, als team, als organisatie.

Vandaar de grote behoefte aan vakmanschap in het ontwikkelen van organisaties. En aan professionals die dit ambacht met onderscheidende kennis én procesvaardigheid beheersen.

Gedreven pionieren wij daarom in dit prachtige vak. Met een verfrissende maatwerk aanpak, met vernieuwing in onze interventies en met een helder focus:

 • Leadership: wij versterken leiderschap, ‘leaderful practice’ en samensturing in organisaties;
 • Teaming: wij vergroten scherpte én vertrouwen in het samenspel van uw professionals, én;
 • Change: wij brengen beweging en hernieuwde energie in taaie veranderprocessen.

Dit doen we door het begeleiden, coachen en opleiden van uw teams, uw leiders en uw professionals in een veranderende context. Door betekenisvolle interacties te creëren met energie en diepgang. Te bouwen aan een hechte community, met een eigen, uniek verhaal, een betekenisgemeenschap waarin mensen vanuit hun eigen gedrevenheid bijdragen aan waardevolle doelen. Waarin leiders en professionals vanuit hun kracht opereren. En waarin onderlinge relaties genoeg diepte en vertrouwen krijgen om écht aanspreekbaar te durven zijn. 

Met als resultaat dat organisaties zoals de uwe wendbaar en duurzaam beter presteren. 

 

Waarom PIO?

Wij dragen als partners bij aan duurzame groei en ontwikkeling in organisaties.

Dat is onze missie.

Omdat we in ons werk nergens meer van genieten dan mensen die samen eruit halen wat er in zit. Niets ons meer ontroert dan mensen die het beest recht in de bek durven kijken, en het avontuur vól aangaan. En we nergens meer energie van krijgen dan van mensen die hun verhalen nieuwe betekenissen geven. En daarmee bijdragen aan wat er voor hen toe doet.

Met partnerschap en aandacht dragen wij ons steentje bij. Aan de organisaties en professionals die samen óók de hobbelige paden durven kiezen.

 

Wie zijn wij?

PIO, Partner In Ontwikkeling is een netwerkorganisatie die bestaat uit de volgende partners:

 

Hoe werken wij?

Iedere organisatie is uniek. Net als iedere ambitie. Dus snijden wij een ontwikkelprogramma altijd op maat. In co-creatie met u.

Want niemand heeft uw droom scherper voor ogen. En niemand kent de kracht van uw organisatie beter. Wij nemen de leiding niet over. Maar ondersteunen en inspireren u en uw professionals in het samen vorm en inhoud geven aan de gewenste resultaten. Met energie en drive!

Leidend in onze aanpak zijn de sturende principes van uw gewenste toestand (we veranderen van A naar B, volgens de principes van B). Wilt u meer pro-activiteit en zelfsturing van uw medewerkers? Kies dan de aanpak en leidinggevende stijl die daar bij past. Daag betrokkenen uit te participeren en actief bij te dragen aan de verandering. En “be the change” die u wilt bewerkstelligen.

 

Wat is nu eigenlijk 'typisch' PIO?

Vanuit een aantal leidende principes werken wij met u samen aan Leadership, Teaming & Change. Graag zijn wij hierop aanspreekbaar; in alles wat wij doen.

~ Wij zijn een partner in ontwikkeling

Wij gaan gelijkwaardige, professionele relaties aan. Zijn deelgenoot en medespeler in uw ontwikkeling. Voelen ons maximaal verantwoordelijk voor onze gezamenlijke resultaten. En voor de ontwikkeling van onze professionele relatie. Zelf zijn we permanent in ontwikkeling. Minimaal 10% van onze tijd besteden we aan opleiding. Vraag ons ernaar. We vertellen graag waar onze eigen groei zit.

~ Ons ‘ja’ is ‘JA’; geen ‘misschien’

Wij dragen bij aan verandering waar we in geloven. En doen niet waar we niet in geloven. We blijven trouw aan onze principes. Zeggen ‘nee’ tegen veranderingen waarin we geen partner kunnen zijn. We doen het samen, of we doen het niet. Als wij ons committeren, gaan wij er volledig voor. Met alle energie en bevlogenheid die in ons zit!

~ Wij verkennen grenzen

Leren begint waar het gekende ophoudt. Dus zoeken we samen buiten jouw (en onze) comfort zone. Waar aannames, patronen en verdedigingsmechanismen zichtbaar worden. En waar enige verwarring optreedt. Met leervormen die verrassen, laten voelen hoe het is, en laten ervaren hoe het anders kan.

~ Wij geloven onvoorwaardelijk in groei

Jij bent tot veel meer in staat dan je zelf denkt. Dit geldt voor ieder individu én voor iedere organisatie! Wij geloven in jouw ontwikkeling. Dat jij het voor elkaar kunt krijgen. Als je weet wat je wil, je volledig committeert aan jouw bestemming, confronterend eerlijk durft te zijn over waar je nu staat, en vervolgens werkelijk durft aan te gaan wat je nu nog tegenhoudt. Wij zijn een sponsor voor jouw groei.

~ Wij veranderen met draagvlak

In onze veranderingen betrekken wij de leiders én de professionals. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Actief participeren en bijdragen leidt tot veranderingen waar mensen oprecht en gemotiveerd ‘ja’ tegen zeggen. Daarmee begint duurzame groei. En daar maken wij ons hard voor.

~ Wij zeggen hoe het is

Wij adresseren de olifant in de ruimte, die sommigen begrijpelijkerwijs soms liever niet zien. Daarmee willen we belemmerende patronen blootleggen, het onuitgesprokene woorden geven. Wij zullen je hiermee challengen! Een spiegel zijn. Je liefdevol confronteren met wat je zelf als ‘oud’ en ongewenst gedrag bestempelt. Gevraagd en ongevraagd. Om je uit te dagen steeds te blijven kiezen voor het ‘nieuwe’ gewenste denken en doen; passend bij jouw B.

 

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Wij werken voor profit en non-profit organisaties. Groot en klein maar met een duidelijke ambitie in groei en perspectief. In dynamische omgevingen, waarin leiders en professionals samen hard werken aan uitdagende vraagstukken.

Opdrachtgevers waar wij voor werk(t)en en die ons mede gemaakt hebben tot wie wij zijn:

ABN-AMRO, Aeneas, AkzoNobel, Alfa College, Alkyon, Antea Group, AOG School of Management, ARCADIS, AstraZeneca, BAM, BOOM Regionale Uitgevers, Brandweer Twente, Carolus Clusius College, CertiQ, Concordia, CRM Partners, Countus, De Brauw Blackstone Westbroek, Deloitte, Dendron College, DSM, DTV Consultants, DUO, Energiewacht, Fabory, Fokker GKN, Gemeente Assen, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Deventer, Gemeente Harlingen, Gemeente Het Hogeland, Gemeente Hoorn, Gemeente Purmerend, Gemeente Rotterdam, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Zwolle, GGD IJsselland, GGD Twente, GGZ Drenthe, Hanzehogeschool Groningen, HEVO, Hogeschool Windesheim, ING, KNHM, Landstede Talentstad, Lankelma, Laurens Wonen, LTC, Medux, Meerlanden, Mercatus, Middlepoint, Nimo Project Management Instituut, Noorderlink, Noorderstaete, NSOB, Omgevingsdienst NHN, ONVZ, OVG Real Estate, PBLQ, PGGM, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Rabobank, Rederij Doeksen, Rijksuniversiteit Groningen, Rijkswaterstaat, ROC Flevoland, Royal HaskoningDHV, SCPO, SeederDeBoer, Stedin Groep, Stenden Hogeschool, Tata Steel, TenneT, Thales, To Interface, Van Spijkerbouw, Varendonck College, Vechtdal College, Veiligheidsregio IJsselland, Veiligheidsregio Fryslan, VIA NoordZuidlijn, VRI-JON Yachts, Waterschap Vechtstromen, Werkorganisatie Druten Wijchen, Westfries Archief, Woonconcept Vastgoed, Yorteam

Enkele voorbeeldprojecten >

 

Online Coaching

via ons ZOOM account óf desgewenst via uw eigen systeem

Individuele Coaching (via Zoom)

Werk aan jouw performance!

En vergroot je mentale fitheid en weerbaarheid. 

Voor werkgerelateerde coachingsvragen zoals:

Team Coaching (via Zoom)

Blijf met elkaar in verbinding!

En stimuleer de team spirit en de onderlinge samenwerking. 

Voor teamopgaven en -uitdagingen zoals:

Pio_Logo_Large_Centered

Moving Minds, Shaping Stories

Welpenhof 1, 7944 AM  Meppel

Maaike 06 51072568

Arjan 06 14980891

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook

PIO       VeranderVerhalen       Contact       Disclaimer       Privacy

Share This