Moving Minds, Shaping Stories

Geen mens verandert alleen.

We doorlopen in ons leven en werk vele veranderingen, groot en klein.
En zonder dat we het doorhebben, veranderen anderen met ons mee.

Een continue cadans van bewegen en bewogen worden.
Soms naast elkaar, naar elkaar, van elkaar af; altijd op weg naar een volgend iets.

Dat groeien doen we samen. Met aandacht.
Als partner, deelgenoot.

Typisch PIO

Voor een snelle indruk van PIO, Partner In Ontwikkeling.
Waartoe PIO?

Groeien, bewegen, ontwikkelen is essentieel voor duurzaam succes. Dat weten we al lang. Zo zijn we groot geworden, als mens en als organisaties.

Maar in deze tijden van ‘maakbaarheid’ en snel toenemende complexiteit lijken we te zijn vergeten hoe we dat groeiproces samen doen. Hoe we samen leren, samen wendbaar en weerbaar zijn, zonder precies te weten waar het met ons heen gaat, als team, als organisatie.

Vandaar de grote behoefte aan vakmanschap in het ontwikkelen van organisaties. En aan professionals die dit ambacht met onderscheidende kennis én procesvaardigheid beheersen.

Gedreven pionieren wij daarom in dit prachtige vak. Met een verfrissende maatwerk aanpak, met vernieuwing in onze interventies en met een helder focus: wij creëren betekenisvolle interacties met energie en diepgang. Om weer te zien wat even ‘vergeten’ was. Om te verbinden wat even verbroken was. Om te doorbreken wat vastgeklonken was. Om met eerbied afscheid te nemen en nieuwe groei te verwelkomen.

Zodat organisaties als de uwe een nog hechtere gemeenschap kunnen vormen, Met een eigen, uniek verhaal. Een betekenisgemeenschap waarin mensen vanuit hun eigen gedrevenheid bijdragen aan waardevolle doelen. Waarin uw leiders en professionals vanuit hun kracht opereren. En waarin de onderlinge relaties genoeg diepte en vertrouwen krijgen om écht aanspreekbaar te durven zijn.

 

Waarom PIO?

Wij dragen als partners bij aan duurzame groei en ontwikkeling in organisaties.

Dat is onze missie.

Omdat we in ons werk nergens meer van genieten dan mensen die samen eruit halen wat er in zit. Niets ons meer ontroert dan mensen die het beest recht in de bek durven kijken, en het avontuur vól aangaan. En we nergens meer energie van krijgen dan van mensen die hun verhalen nieuwe betekenissen geven. En daarmee bijdragen aan wat er voor hen toe doet.

Met partnerschap en aandacht dragen wij ons steentje bij. Aan de organisaties en professionals die samen óók de hobbelige paden durven kiezen.

 

Wie zijn wij?
PIO, Partner In Ontwikkeling is een netwerkorganisatie die bestaat uit de volgende partners:

Hoe werken wij?

Iedere organisatie is uniek. Net als iedere veranderwens. Dus snijden wij uw verandering altijd op maat. In co-creatie met u.

Want niemand heeft uw droom scherper voor ogen. En niemand kent de kracht van uw organisatie beter. Wij nemen de leiding niet over. Maar ondersteunen en inspireren u en uw professionals om zelf invulling te geven aan uw veranderingen. Met energie en drive!

Leidend in onze veranderingen zijn de sturende principes van uw gewenste toestand (veranderen van A naar B, volgens de principes van B). Wilt u meer pro-activiteit en zelfsturing van uw medewerkers? Kies dan de veranderaanpak en leidinggevende stijl die daar bij past. Daag betrokkenen uit te participeren en actief bij te dragen aan de verandering. En “be the change” die u wilt bewerkstelligen.

 

Wat is nu eigenlijk 'typisch' PIO?

Vanuit een aantal leidende principes werken wij samen met onze partners in verandering. Graag zijn wij hierop aanspreekbaar; in alles wat wij doen.

~ Wij zijn een partner in ontwikkeling

Wij gaan gelijkwaardige, professionele relaties aan. Zijn deelgenoot en medespeler in uw ontwikkeling. Voelen ons maximaal verantwoordelijk voor onze gezamenlijke resultaten. En voor de ontwikkeling van onze professionele relatie. Zelf zijn we permanent in ontwikkeling. Minimaal 10% van onze tijd besteden we aan opleiding. Vraag ons ernaar. We vertellen graag waar onze eigen groei zit.

~ Ons ‘ja’ is ‘JA’; geen ‘misschien’

Wij dragen bij aan verandering waar we in geloven. En doen niet waar we niet in geloven. We blijven trouw aan onze principes. Zeggen ‘nee’ tegen veranderingen waarin we geen partner kunnen zijn. We doen het samen, of we doen het niet. Als wij ons committeren, gaan wij er volledig voor. Met alle energie en bevlogenheid die in ons zit!

~ Wij verkennen grenzen

Leren begint waar het gekende ophoudt. Dus zoeken we samen buiten jouw (en onze) comfort zone. Waar aannames, patronen en verdedigingsmechanismen zichtbaar worden. En waar enige verwarring optreedt. Met leervormen die verrassen, laten voelen hoe het is, en laten ervaren hoe het anders kan.

~ Wij geloven onvoorwaardelijk in groei

Jij bent tot veel meer in staat dan je zelf denkt. Dit geldt voor ieder individu én voor iedere organisatie! Wij geloven in jouw ontwikkeling. Dat jij het voor elkaar kunt krijgen. Als je weet wat je wil, je volledig committeert aan jouw bestemming, confronterend eerlijk durft te zijn over waar je nu staat, en vervolgens werkelijk durft aan te gaan wat je nu nog tegenhoudt. Wij zijn een sponsor voor jouw groei.

~ Wij veranderen met draagvlak

In onze veranderingen betrekken wij de leiders én de professionals. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Actief participeren en bijdragen leidt tot veranderingen waar mensen oprecht en gemotiveerd ‘ja’ tegen zeggen. Daarmee begint duurzame groei. En daar maken wij ons hard voor.

~ Wij zeggen hoe het is

Wij adresseren de olifant in de ruimte, die sommigen begrijpelijkerwijs soms liever niet zien. Daarmee willen we belemmerende patronen blootleggen, het onuitgesprokene woorden geven. Wij zullen je hiermee challengen! Een spiegel zijn. Je liefdevol confronteren met wat je zelf als ‘oud’ en ongewenst gedrag bestempelt. Gevraagd en ongevraagd. Om je uit te dagen steeds te blijven kiezen voor het ‘nieuwe’ gewenste denken en doen; passend bij jouw B.

 

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Wij werken voor profit en non-profit organisaties. Groot en klein maar met een duidelijke ambitie in groei en perspectief. Enkele opdrachtgevers waar wij voor werken en die ons mede gemaakt hebben tot wie wij zijn:

ABN AMRO, Aeneas, AkzoNobel, Alfa College, Alkyon, Antea Group, AOG School of Management, ARCADIS, AstraZeneca, BOOM Regionale Uitgevers, Carolus Clusius College, CertiQ, Countus, De Brauw Blackstone Westbroek, Deloitte, Dendron College, DSM, DTV Consultants, DUO, Energiewacht, Fabory, Fokker Technologies, Gemeente Assen, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Deventer, Gemeente Hoorn, Gemeente Rotterdam, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Zwolle, GGD IJsselland, GGZ Drenthe, Hanzehogeschool Groningen, HEVO, Hogeschool Windesheim, KNHM, Lankelma, Laurens Wonen, Medux,  Mercatus, Middlepoint, NIMO, Noorderlink, Noorderstaete, ONVZ, OVG Real Estate, PBLQ, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Rabobank, Rijksuniversiteit Groningen, Rijkswaterstaat, ROC Flevoland, Royal HaskoningDHV, SCPO, Stenden Hogeschool, Tata Steel, TenneT, Thales, To Interface, Van Spijkerbouw, Varendonck College, Vechtdal College, VIA NoordZuidlijn, VRI-JON Yachts, Waterschap Vechtstromen, Westfries Archief, Woonconcept Vastgoed, Yorteam

 

Klanten & Cases

Deep Change

Veranderingen die moeizaam op gang komen, knarsend tot stilstand komen, of nooit worden afgemaakt. Dat kennen we allemaal, en daar sta je dan als professional..

Hoe doorbreek je dat?!

Je ontdekt het in Deep Change.

Ontwikkeling versnellen

Hoe zou het zijn als uw leiders en professionals hun verandervermogen duurzaam weten te vergroten? Als zij in de samenwerking structureel meer energie en creativiteit weten aan te boren? En samen meer wendbaar, weerbaar én waarachtig zijn in deze uitdagende tijden?

Onze passie en expertise liggen in het samen beantwoorden van deze kernvragen uit het verandervak.
Ons vak!

Wij helpen u uw ontwikkeling te versnellen.
En samen met uw mensen vorm te geven aan de transities die nodig én gewenst zijn.

Om daarmee bij te dragen aan duurzame groei en ontwikkeling in organisaties.
Dat is onze missie.

Ontwikkelen van uw organisatie

Wij zien uw organisatie als levend systeem. Als sociaal netwerk: een betekenisgemeenschap. Waarin alles met alles samenhangt. En waarin relaties en interacties waarde creëren.

Wij geloven dat dit sociale weefsel uw belangrijkste kapitaal vormt. Uw grootste kracht. En dat groei altijd hier begint. Bij uw professionals en hoe zij denken en werken.

Wilt u vernieuwen en ontwikkelen? Dit start bij samen verbeelden van de droom. En bij je verbinden aan het nieuwe, aan elkaar. En ‘het oude’ los te laten. Hier volstrekt open en eerlijk over te zijn, hoe lastig ook.

En daarbij: vertrouwen in elkaar, dat we ertoe in staat zijn. Te experimenteren, te slagen, soms te falen. En om te gaan met tegenslag. Om uiteindelijk het nieuwe te verinnerlijken.

We zien veranderen als een proces van denken én voelen, zien én geloven, doen én delen. Van de sociale, emotionele onderstroom én van de rationele, analytische bovenstroom. En brengen juist daarin balans en beweging. Raken daarmee de motivatie van uw mensen.

Zodat veranderen zinvol wordt.

En leuk.

 

Ontwikkelen van uw team(s)

De ‘oerwetten’ van een (h)echt en vitaal team omvatten drie elementen: een gezamenlijk ervaren taak, erkend leiderschap en een groepsproces waaraan teamleden zich kunnen hechten. In moderne organisaties kent teamontwikkeling de volgende aspecten:

  • ontwikkelen van betekenisvolle visie en doelen
  • ontwikkelen van een gedeeld taakbesef
  • stimuleren van onderlinge betrokkenheid en verbondenheid
  • accentueren van leiderschap
  • ontwikkelen van het groepsproces

Ieder team ontwikkelt in fasen, met specifieke uitdagingen ten aanzien van deze aspecten en met een specifieke leidersrol. Verdere professionalisering in een team moet goed aansluiten bij de ontwikkelfase en bijbehorend leiderschapsvraagstuk. Dit vraagt maatwerk, voor team én leidinggevende.

 

Ontwikkelen van uw individuele leiders en professionals

Ook uw leiders en professionals doen veel vanuit automatisme. Doen wat in het verleden succesvol bleek. Dit is pragmatisch en efficiënt. Maar zit soms ook gewenste verandering in de weg. We hebben dan moeite te leren op een dieper niveau. En onderliggende strategieën en veronderstellingen te veranderen. Juist vanwege eerder succes. De toenemende dynamiek en complexiteit in organisaties vraagt echter om een meer lerende houding. En dus om het vergroten van het individuele lerend vermogen: VeranderVermogen.

In individuele ontwikkeling is weten wat je wil en je committeren aan een bestemming een essentiële eerste stap. Om vervolgens confronterend eerlijk te zijn over waar je nu staat. En te bezien wat je nog van je doel weerhoudt. Op een dieper, persoonlijk niveau. Want in de werkelijke acceptatie van wat er nog te doen is, ligt het fundament om dromen en wensen te verwezenlijken.

Mensen leren zelf. En het beste vanuit de eigen ervaring. Dus zeggen wij ze niet wat ze moeten. Of hoe ze het moeten. Maar stellen we ze vragen die ertoe doen. En dagen ze uit zélf de regie in handen te nemen. Maken ze bewust van hoe ze denken te doen versus hoe anderen dit percipiëren. Met respect en volstrekte eerlijkheid. En vanuit vertrouwen. In de kracht van mensen. En in hun vermogens te veranderen wat ze werkelijk willen.

 

Pio_Logo_Large_Centered

Moving Minds, Shaping Stories

Welpenhof 1, 7944 AM  Meppel

Maaike 06 51072568

Arjan 06 14980891

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook

PIO       Blog       Contact       Disclaimer       Privacy

Share This

Ontvang de nieuwste veranderverhalen!

- Leiderschap in transitie

- Doorbreken van taaie dynamieken

- Mobiliseren van creatieve energie

 

Ja, stuur mij updates ajb!

 
 

  Veranderverhalen